Záležitosti všelidské

24, Kvě 2020 by in Nezařazené     No Comments

Lidská společnost se v různých dobách svého vývoje profilovala různým způsobem v různých oblastech svého života. Přesto jsou některé principy a hodnoty, dá se říct všelidské a univerzální pro takřka všechny kultury světa od průmyslových zemí, nejrůznější náboženské skupiny až po primitivní amazonské indiány a papuánské lovce lebek. obvykle se lidé bezdůvodně nezabíjejí, obvykle si nekradou věci a obvykle se solidárně starají o své bližní, kteří nemohou zcela stoprocentně fungovat s ostatními, ať už z důvodu stáří, nebo nějakého fyzického omezení.

Odklon od solidarity

Ve vyspělých společnostech byly přirozené rodinné vztahy, kdy se o rodiče staraly děti až do jejich smrti, kdy staří lidé měli výminek a podle svých možností pomáhali mladým s hospodářstvím a dětmi, nahrazeny péčí státu. Stát tak lépe může lidi kontrolovat. A děti si odvykly se o rodiče starat. Pro mnoho lidí je proto odchod do důchodu jednosměrnou jízdenkou k bídě, osamění a strastiplnému čekání na smrt.